Εκτύπωση

Πελατολόγιο

Πελάτες του Τεχνικού Γραφείου μας είναι :

  • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια πάσης φύσεως
  • Επιχειρήσεις και επαγγελματίες πάσης φύσεως (εστίαση, εμπόριο, αναψυχή, τουρισμός, εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών)
  • Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες
  • Τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
  • Ιδιώτες που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν κάποιο κτίριο είτε αυτό πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο