Εκτύπωση

Εγκαταστάσεις Οχημάτων - Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Το Τεχνικό Γραφείο μας, έχοντας γνώση της υπάρχουσας τεχνικής νομοθεσίας που ισχυέι για τα συνεργεία συντηρσης και επισκευής οχημάτων, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα εμπειρία, προτείνει την βέλτιστη λειτουργική, τεχνική και οικονομική λύση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:
  • Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων
  • Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου
  • Σταθμοί οχημάτων
  • Πλυντήρια οχημάτων
  • Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.