Εκτύπωση

Καταστήματα Υγιεινομικού ενδιαφέροντος

Το Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνει την αδειοδότηση καταστημάτων εγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, πολυκαταστημάτων τροφίμων) παρέχοντας τεχνογνωσία για την υλοποίησή τους.