Εκτύπωση

Βιομηχανικά Κτίρια

  • Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας - Επέκτασης - Εκσυγχρονισμού
  • Απαλλακτικό άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ισχύς <22KW)
  • Εργαστήρια - Εργοστάσια
  • Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
  • Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αποθηκευτικοί χώροι (χημικών ουσιών, υγρών ή αερίων καυσίμων)
  • Αποθήκες και επεξεργασία ανακυκλωμένων άχρσητων υλικών
  • Κατάψυξη και συντήρηση ευπαθών προϊόντων